e-prawnik.pl Sejm InterpelacjeInterpelacja w sprawie unowocześnienia polskich sił pancernych

Interpelacja w sprawie unowocześnienia polskich sił pancernych

   Szanowny Panie Ministrze! Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji: Nasza armia ma na swoim wyposażeniu ok. 1000 czołgów. Niestety, ponad połowa z nich to przestarzałe poradzieckie T-72, z czego i tak znaczna część jest obecnie niesprawna. Jak alarmują media, tym czołgom za kilka lat skończą się terminy użytkowania, po których powinny one znaleźć się na złomie. W trochę lepszym stanie jest polska modernizacja wyżej wspomnianego czołgu, która nosi nazwę Twardy. Mamy ich 232, ale chociaż są znacznie lepsze od poprzedników, nie są pozbawione podstawowych wad T-72. Dlatego, jak twierdzi jeden z generałów, część z tych czołgów również jest w tej chwili niesprawna. Jak się okazuje, jedynymi w pełni wartościowymi czołgami naszej armii są przekazane nam w darze przez Niemców Leopardy 2, których mamy 128, ale niestety bez licencji na jakiekolwiek zmiany modernizacyjne.

   Jak widać, nasze wojska pancerne, jako realna siła, za kilka lat mogą przestać istnieć. Co prawda ostatnio dużo się mówi o skonstruowanej w OBRUM w Gliwicach platformie pancernej Anders, która może spełniać rolę zarówno lekkiego czołgu, jak i transportera opancerzonego, ale prace nad nią mogą potrwać jeszcze kilka lat. W tym czasie będziemy zmuszeni oddać na złom połowę naszych czołgów, a pozostałe będą coraz starsze i mniej sprawne.

   W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską.

   1. Czy ministerstwo przygotowało i będzie realizować plan modernizacyjny, który pozwoli na unowocześnienie naszych sił pancernych w najbliższych latach?

   2. Jaki rodzaj czołgów, zdaniem ministerstwa, będzie w przyszłości dominował w polskiej armii?

   3. Czy ministerstwo poważnie rozważa wyposażenie naszej armii w czołg typu Anders, pomimo że jest to czołg lekki i w związku z tym nie odpowiada wszystkim wymogom współczesnego pola walki?

   Z poważaniem

   Poseł Józef Rojek

   Tarnów, dnia 6 grudnia 2010 r.

Odpowiedź Marcin Idzik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Józefa Rojka w sprawie unowocześnienia polskich sił pancernych (SPS-023-19714/10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Wojska Lądowe eksploatują obecnie czołgi Leopard 2A4 oraz w różnych wersjach T-72 i PT-91. Mimo przeprowadzonej modernizacji, oba modele (T-72 i PT-91) zaliczane są do tej samej, pośredniej generacji czołgów i nie spełniają wymagań współczesnego pola walki.

   Struktura wiekowa czołgów T-72 powoduje konieczność ich stopniowego wycofywania z eksploatacji. Proces ten powinien zakończyć się do 2021 r. Ponadto w kolejnych latach planuje się wycofać czołgi Leopard 2A4 i PT-91. W związku z tym potrzeba wprowadzenia nowego czołgu na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pojawi się w latach 2018-2020.

   W ramach przeglądu potrzeb operacyjnych edycji 2008 opracowano wymagania operacyjne dla nowego czołgu pod kryptonimem Wilk, które określają parametry operacyjne i charakterystyki kluczowe dla nowego czołgu, m.in. w zakresie:

   - parametrów taktyczno-technicznych;

   - efektywności ognia;

   - ochrony balistycznej;

   - poziomu zabezpieczenia przed efektami eksplozji min i ochrony załogi przed skutkami detonacji improwizowanych ładunków wybuchowych;

   - możliwości wykorzystania podwozia pod zabudowy specjalne (np. wozy zabezpieczenia technicznego).

   W celu utrzymania na dotychczasowym poziomie potencjału bojowego wojsk pancernych, uruchomiono proces pozyskania uniwersalnej platformy gąsienicowej, która przeznaczona będzie pod zabudowę nowego czołgu. Podjęto prace, które umożliwią zdefiniowanie wymagań operacyjnych w ramach przeglądu potrzeb operacyjnych w 2011 r.

   Zakłada się, że proces pozyskania uniwersalnej platformy gąsienicowej realizowany będzie przez krajowy przemysł zbrojeniowy, jako praca rozwojowa. Finansowanie tego zadania planuje się rozpocząć w 2013 r.

   Odnosząc się do pytania pana posła Józefa Rojka na temat rodzaju czołgów dominującego w przyszłości w polskiej armii, pragnę wskazać, że perspektywa zróżnicowanego poziomu zaangażowania Sił Zbrojnych w operacje militarne ma fundamentalne znaczenie dla transformacji oraz osiągania przez Wojska Lądowe wymaganych zdolności operacyjnych. Ocenia się, że w procesie tym zastosowanie modułowej struktury organizacyjnej wojsk zwiększy możliwości realizacji zadań, a przez to doprowadzi do osiągnięcia przez nie wyższego poziomu samodzielności operacyjnej. Dodatkowo powinno ono zapewnić warunki do elastycznego tworzenia zgrupowań zadaniowych, stosownie do wymagań i ˝punktów ciężkości˝ danej misji. W związku z tym, w kolejnych dekadach, zakłada się pozyskiwanie sprzętu pancernego o znacznie większej sile ognia i mobilności. Główne kierunki rozwoju czołgów będą w związku z tym obejmować:

   - doskonalenie uzbrojenia pokładowego, wdrożenie nowych konstrukcji armat;

   - unifikację kalibru uzbrojenia armatniego, zwiększenie zasięgu ognia skutecznego na wprost oraz szybkostrzelność armat;

   - stosowanie luf gładkich (jako standardu), mogących strzelać zarówno amunicją zwykłą, jak i pociskami kierowanymi;

   - wdrożenie nowych materiałów pirotechnicznych zwiększających siłę rażenia;

   - rozwój systemów kierowania ogniem, dalsze doskonalenie przyrządów obserwacji i naprowadzania na cel oraz urządzeń optoelektronicznych wykorzystujących technikę termo- i noktowizyjną, cyfrowe przeliczniki balistyczne skracające czas reakcji ogniowej;

   - elektroniczne systemy kierowania walką (czołgi będą dysponować informacjami o swoim położeniu na cyfrowym polu walki, będą również korzystać z informacji o przeciwniku w ramach tzw. zintegrowanego zobrazowania operacyjnego);

   - zmniejszenie liczebności załogi;

   - obniżenie sylwetki współczesnych wozów bojowych, zmniejszając jednocześnie ich ˝wielkość czołową˝;

   - upowszechnienie pancerzy modułowych, ułatwiających szybką naprawę uszkodzonego sprzętu, przy czym dominującą technologią pozostanie pancerz wielowarstwowy, odporny na pociski przeciwpancerne nowej generacji.

   Pragnę poinformować, że oddziały i pododdziały wojsk pancernych charakteryzują się wysoką mobilnością oraz siłą uderzeniową. Generalnie są przeznaczone do użycia w konfliktach o wysokiej intensywności. Ze względu na uzbrojenie i wyposażenie, moduły bojowe wyposażone w czołgi oraz tworzone na ich bazie zgrupowania taktyczne przeznaczone będą głównie do prowadzenia działań obronnych na terytorium kraju.

   Zaprezentowany w 2010 r. wóz wsparcia ogniowego Anders, ze względu na parametry taktyczno-techniczne, nie może być klasyfikowany jako czołg. Niemniej jednak powstanie wielozadaniowej platformy bojowej stwarza możliwości pozyskania, w niedalekiej przyszłości, zunifikowanego podwozia bazowego, umożliwiającego tworzenie na nim specjalistycznych odmian od czołgu do bojowego wozu piechoty, przez całą gamę wozów specjalistycznych (dowodzenia, rozpoznawczych, inżynieryjnych, artyleryjskich, przeciwlotniczych oraz zabezpieczenia logistycznego i medycznego).

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

   Z wyrazami szacunku i poważania

   Podsekretarz stanu

   Marcin Idzik

   Warszawa, dnia 21 stycznia 2011 r.


Komentarze do artykułu: Interpelacja nr 19714: Interpelacja w sprawie unowocześnienia polskich sił pancernych

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Na skróty

Źródło danych: www.sejm.gov.pl
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.